Softver kao servis je moderan način isporuke softverskih rješenja u vidu web aplikacije, koji omogućava njegovo korišćenje bez velikih inicijalnih ulaganja.