Šta je zapravo softver kao servis (SaaS)?

Softver kao servis (ili usluga) je pristup korišćenju softvera koji je posebno interesantan kompanijama koje ne mogu da ulažu veliki novac u softverska rješenja ili žele brz povraćaj investicije. Softver kao servis je moderan način isporuke softverskih rješenja u vidu web aplikacije. Velika prednost ovakvog korišćenja softvera je što korisnik nema veliku inicijalnu investiciju, već se softver plaća u vidu mjesečnog zakupa.

Ključni elementi softvera kao servisa su:

  1. Softver je instaliran na serveru, kome klijent pristupa putem nekog od standardnih softvera za pretraživanje interneta (Chrome, FireFox, Edge, itd.);
  2. Softver je u vlasništvu pružaoca usluga koji se u kontinuitetu brine o njegovoj funkcionalnosti;
  3. Klijenti plaćaju korišćenje softvera u vidu mjesečnih najamnina u skladu sa obimom njegovog korišćenja.
Lični softverSoftver kao servis
Plaća se unaprijedPlaća se mjesečno, po korišćenju
Visoki inicijalni troškoviNiski inicijalni troškovi
Troškovi aplikacije, održavanja, infrastrukture, IT resursiTroškovi pretplate i minimalno angažovanje IT resursa
Duže vrijeme potrebno za konfigurisanje i implementacijuBrza implementacija
Poređenje ličnog softvera i softvera kao servisa

Primjenom ovakvog pristupa, klijenti su oslobođeni troškova upravljanja softverom (kupovina, instalacija, održavanje, licence i sl.) jer tu obavezu preuzima pružalac usluga. On je odgovoran za funkcionisanje softvera, ispravljanje grešaka, njegovo prilagođenje novim verzijama sistemskog softvera, instalaciju novih verzija i slično.

Generalno, ovakvom softveru se može pristupiti sa bilo koje lokacije, kao i uređaja (računar, tablet, pametni telefon i sl.). Naravno, ni ovakav pristup nije bez nedostataka, gdje je najveći da ako nemate pristup internetu, ne možete pristupiti ni softveru ni podacima.